Naukowe Koło Audiodeskryberów
Naukowe Koło Audiodeskryberów (NKA) ukonstytuowało się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2012/2013. Opiekunem Naukowym Naukowego Koła Audiodeskryberów jest dr hab. Małgorzata Rybka

NKA skupia osoby, którym nie jest obojętny los osób niewidomych i niedowidzących. Celem koła jest propagowanie audiodeskrypcji (AD). Członkowie koła zajmują się działaniami mającymi na celu udostępnianie sztuki (zwłaszcza malarskiej, statycznej i architektonicznej) osobom niewidomym i niedowidzącym, przełamywanie barier oraz współpraca z instytucjami kultury takimi jak, m.in. muzea oraz galerie.
Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!